TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN - Gedik Qaynaq

TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN

BELLOWS SEALED GLOBE VALVE RESİM
METAL KÖRÜKLÜ UNİVERSAL KLAPANƏTRAFLI MƏLUMAT
GLOBE VALVE RESİM
UNİVERSAL KLAPANƏTRAFLI MƏLUMAT
PISTON TYPE VALVE resim
Pistonlu KlapanƏTRAFLI MƏLUMAT
FORGED STEEL GLOBE VALVE RESİM
UNİVERSAL KLAPAN – DÖYMƏ POLADƏTRAFLI MƏLUMAT
FORGED STEEL GLOBE VALVE HIGH PRESSURE & TEMPERATURE RESİM
UNİVERSAL KLAPAN – DÖYMƏ POLAD - YÜKSƏK TƏZYİQ & TEMPERATURƏTRAFLI MƏLUMAT
top klapan bürüncƏTRAFLI MƏLUMAT
LESER SAFETY VALVE - FULL LIFT resim
Leser Təhlükəsizlik Klapanı - Tam LiftƏTRAFLI MƏLUMAT