Buxar Tələsi - Gedik Qaynaq

Buxar Tələsi

STEAM TRAP - INVERTED BUCKED TYPE RESİM
TƏRS ÇEVRİLMİŞ BUXAR TƏLƏSİƏTRAFLI MƏLUMAT
STEAM TRAP - BALL FLOAT RESİM
ÜZGƏCLİ BUXAR TƏLƏSİƏTRAFLI MƏLUMAT
STEAM TRAP - TERMO & RIFOX RESİM
ÜZGƏCLİ BUXAR TƏLƏSİ - TERMO & RIFOXƏTRAFLI MƏLUMAT
STEAM TRAP - THERMOSTATIC resim
STEAM TRAP - THERMOSTATICƏTRAFLI MƏLUMAT
STEAM TRAP - THERMODYNAMIC RESİM
TERMODİNAMİK BUXAR TƏLƏSİƏTRAFLI MƏLUMAT
LQUID DRAINER RESİM
TERMODİNAMİK BUXAR TƏLƏSİƏTRAFLI MƏLUMAT