Digər Klapanlar - Gedik Qaynaq

Digər Klapanlar

AIR RELEASE VALVE (ARV) resim
HAVA BURAXAN KLAPAN (HBK)ƏTRAFLI MƏLUMAT
CONDENSATE PUMP resim
KONDENSAT NASOSUƏTRAFLI MƏLUMAT
COMBINATION AIR RELEASE VALVE (CAV) resim
KOMBİNASİYALI HAVA BURAXMA KLAPANI (KHBK)ƏTRAFLI MƏLUMAT
IMPACT FREE DYNAMIC VACUUM LIFTER resim
ZƏRBƏSİZ KİNETİK VANTUZƏTRAFLI MƏLUMAT
MAGNETIC TYPE LEVEL GAUGE resim
MAQNETİK SƏVİYYƏ GÖSTƏRİCİSİƏTRAFLI MƏLUMAT
MAGNETIC TYPE LEVEL GAUGE- PROPORTIONAL BAR RESİM
MAQNETİK TİPLİ SƏVİYYƏ GÖSTƏRİCİ CİHAZI (MÜNTƏZƏM TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN)ƏTRAFLI MƏLUMAT
REFLEX TYPE LEVEL GAUGE RESİM
REFLEX ŞÜŞƏ SƏVİYYƏ GÖSTƏRİCİSİƏTRAFLI MƏLUMAT
DISMANTLING PART RESİM
DEMONTAJ HİSSƏSİƏTRAFLI MƏLUMAT
SINGLE BALL VACUUM LIFTER RESİM
TƏK KÜRƏLİ VAKUM QALDIRICIƏTRAFLI MƏLUMAT
SIGHT GLASS RESİM
AXIN GÖSTƏRİCİSİƏTRAFLI MƏLUMAT
DOUBLE BALL VACUUM LIFTER RESİM
İKİ TƏRƏFLİ KÜRƏLİ VANTUZƏTRAFLI MƏLUMAT
LEVEL SENSOR RESİM
QAZAN TİPLİ SƏVİYYƏ GÖSTERİCİSİ ELEKTRODUƏTRAFLI MƏLUMAT
PNEUMATIC ACTUATOR RESİM
NEVMATİK AKTUATORƏTRAFLI MƏLUMAT
ELECTRICAL ACTUATOR RESİM
ELEKTRİKLİ AKTUATORƏTRAFLI MƏLUMAT
Hava Devrelerinde Sıvı Atıcı resim
HAVA DÖVRƏLƏRİNDƏN MAYE XARİC EDƏNƏTRAFLI MƏLUMAT
SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI resim
MAYE DÖVRƏLƏRİNDƏN HAVA XARİC EDƏNƏTRAFLI MƏLUMAT
Crepine Type resim
Krepin Formalı SüzgəcƏTRAFLI MƏLUMAT
Basket Type  Resim
Basket Formalı Filtrli Klapan - SüzgəcƏTRAFLI MƏLUMAT