2 Hissəli (F4) Top Klapan - Kəmərli (PN 10-16 TBVE82G) / TERMO - Gedik Termo Klapanı

2 Hissəli (F4) Top Klapan - Kəmərli (PN 10-16 TBVE82G)

Two Pieces	Full Bore Ball Valve-Flanged resim

Əlaqədar Məhsullar