MƏHDUD ROTORLU VİBRASİYA ƏMİCİ KOMPENSATOR / TERMO - Gedik Termo Klapanı

MƏHDUD ROTORLU VİBRASİYA ƏMİCİ KOMPENSATOR

VIBRATION ABSORBERS WITH TIE -ROD RESİM