Təhlükəsizlik Klapanları - Gedik Qaynaq

Təhlükəsizlik Klapanları

LESER SAFETY VALVE - PROPORTIONAL RESİM
Leser Təhlükəsizlik Klapanı - MütənasibƏTRAFLI MƏLUMAT
SAFETY VALVE - SPRING LOADED RESİM
TƏHLÜKƏSİZLİK KLAPANI- YAYLIƏTRAFLI MƏLUMAT
SAFETY VALVE - WEIGHT LOADED resim
TƏHLÜKƏSİZLİK KLAPANI - ÖLÇÜLMÜŞƏTRAFLI MƏLUMAT
LESER SAFETY VALVE - PROPORTIONAL - THREADED resim
Leser Təhlükəsizlik Klapanı - Mütənasib - ÇarxƏTRAFLI MƏLUMAT
SAFETY VALVE - FULL - THREADED
Leser Təhlükəsizlik Klapanı - Tam Lift - ÇarxƏTRAFLI MƏLUMAT