Yanğın Hidrantı - Gedik Qaynaq

Yanğın Hidrantı

YER ÜSTÜ YANĞIN HİDRANTIƏTRAFLI MƏLUMAT
FIRE HYDRANT (UNDER GROUND) resim
Yeraltı Yanğın HidrantıƏTRAFLI MƏLUMAT