Təmir və Texniki Xidmət - Gedik

Təmir və Texniki Xidmət

Təmir və Texniki Xidmət

İş zamanı qaçılmaz olan avadanlıqlarda ortaya çıxan aşınmalar vaxtında qarşısı alınmadıqda avadanlıq təzələnməli, istehsal xətalarının nəticəsində yüksək xərclərə səbəb ola bilər.Aşınma növlərinə xas olan inkişaf etdirdiyimiz təmir – texniki xidmət məhsullarımız ilə bu risklərin asanlıqla öhdəsindən gələbilərsiniz.

Elektrod

Qaynaq Teli

TIG Qaynaq Çubuqları