Gedik Holding - Board of Directors

Klapan İdarə Heyəti

Hülya
GEDİK

İdarə Heyətinin Sədri

Cezmi
KURTULUŞ

Maliyyə İşləri Üzrə Vitse-Prezident

Erkan
AKTEN

Maliyyə Üzrə Vitse-Prezident

Ufuk
DOĞAN

Əməliyyatlar Üzrə Vitse-Prezident

Ümmühan
YORULMAZ

İdarə Heyətinin Üzvü

Mesut
KARACA

İdarə Heyətinin Üzvü

Nursen
DOĞAN

İdarə Heyətinin Üzvü