Liderimizin Mesajı - Gedik

Liderimizin Mesajı

2023- Uğurlarımızın 60. İli!

2023- Türkiyə Respublikasının 100. İli!

Dünya tarixinde ilk dəfə, iş yerində beş nəsil iş həyatında. Bu yeni ətraf mühit davamlı dəyişən bir mühitdə davamlılığa və novator düşüncəyə uyğunlaşdırmaq üçün də çox güclüdür.Çox nəsilli iş gücünün təşkilatlarımızın böyüməsi və uzun müddət uğur qazanmasında mühim rol oynadığına inanırıq.

Üç illik strategik yol xəritəmiz üçün 60 ilimizin, Halil Kaya Gedik-in təsirli vizyonunun üzərinə qurulduğunu və davamlı təhsilin həvəsini də bizlərə çatdırdığını bilərək gələcəyə qürurla baxırıq. Gedik Üniversiteti də tələbələrin kariyera seçimlərində ümidlərinə etibarla çatabilməsi məqsədilə qurulmuş ölkəmizin ən dəyərli təhsil quruluşlarından biridir.

Gedik Fondu, illər uzunu minlərlə tələbəni heçkimin geridə qalmamasını təmin etmək üçün kömək edən nümunəvi bir Gedik bölməsidir. Təhsilin gələcək üçün güclü bir amil olduğuna inanırıq. İstər Gedik Üniversiteti, istər Gedik Fondu və ya Qaynaqçılar üçün peşə təhsilləri olsun, təhsil quruluşlarımız iş həyatında ən yaxşısı olma fürsətini təklif edir.

Gedik adı insan həyatına müsbət toxunuşlara davam edir

Bölümlərimizin bu əlaqəliliyi, istehsal dünyasında və təhsildə fəq yaradma baxışımızı ortaya qoyaraq həqiqətən qlobal bir marka olma yolunda irəliləmyimizə kömək edir. İnsan həyatına olan hörmətimiz etibarlılığı risk etməmək üçün texnologiyala inkişaf ettirmək və təhsilimükəmməlləşdirmək üçün yaradıcılığımızın əsasını təşkil edir.

Dünya bizi gözləyir! Davamlı bir təhsil mühitində bütün dəyərlərimiz ilə sürətlənirik!

"Mühəndislik" bizim gücümüzdür.
Fondumuz ilham qaynağımızdır,
60. ildönümümüz qürurumuzdur!
Müvəffəqiyətlə dolu mükəmməl bir il arzu edirik!

Hülya GEDİK