Karbon Polad(CS) itiləmə diskləri - Gedik Qaynaq

Karbon Polad(CS) itiləmə diskləri

GEKAFLEX
GRINDING DISCS FOR STEEL RESİM
POLAD ÜÇÜN BÜLÖV DİSKLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT