Əsaslı qaynaq məşəlləri - Gedik Qaynaq

Əsaslı qaynaq məşəlləri

GEKAMAC
17 AIR-COOLED TIG TORCHES AND SPARE PARTS resim
17 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 26 AIR-COOLED TIG TORCHES AND SPARE PARTS resim
WP 26 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 18 RESİM
WP 18 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 26 V resim
WP 26 (V) VANALI TIG TORCUƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 9 AIR-COOLED TIG TORCHES AND SPARE PARTS resim
Wp 9 Su Soyuduculu TIG OdluğuƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 20 WATER-COOLED   TIG TORCHES AND SPARE PARTS resim
WP 20 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT