Sualtı qövs qaynaq tozunun cərəyanla şoklama və soyutma sobaları - Gedik Qaynaq

Sualtı qövs qaynaq tozunun cərəyanla şoklama və soyutma sobaları

GEKA
GKTSD - 50 KG + 50 KG SHOCK AND CONDITIONING OVEN RESİM
GKTSD - 50 kq + 50 kq İkili RəqəmsalƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD - 125kg + 125kg Double Digital RESİM
GKTSD - 125kg + 125kg İkili RəqəmsalƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD-250
GKTSD - 250kg + 250kgƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD-359
GKTSD - 350kg + 350kgƏTRAFLI MƏLUMAT