Təzyiq Azaldıcılar - Gedik Qaynaq

Təzyiq Azaldıcılar

GEKA
Argon Regülatörü Resim
QAZ AVADANLIQLARIƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
a-type-pressure-regulators
A TİPİ TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
c-type-pressure-regulators
C TİPİ TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
argon-mix-kp
D TİPİ TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
e-type-pressure-regulators
E TİPİ TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
propane-pressure-regulators
PROPAN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-pressure-regulators
YÜKSƏK TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
other-pressure-regulators
DİGƏR TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
pressure-gauges-manometers
TƏZYİQ GÖSTƏRİCİLƏRİ (MANOMETRLƏR)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
pressure-regulators-with-flowmeter
FLOWMETRLI TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
double-stage-pressure-regulators
İKİ SƏVİYYƏLİ TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-flow-pressure-regulators-0-15-bar-a
YÜKSƏK AXIN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (0-15 bar) AƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-flow-pressure-regulators-0-40-bar-a
YÜKSƏK AXIN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (0-40 bar) AƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
low-pressure-high-flow-pressure-regulators-0-15-bar
AŞAĞI TƏZYİQLİ YÜKSƏK AXIN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (0-15 bar)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-flow-pressure-regulators-0-15-bar-b
YÜKSƏK AXIN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (0-15 bar) BƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-flow-pressure-regulators-0-40-bar-b
YÜKSƏK AXIN TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (0-40 bar) BƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
line-pressure-regulators
KABEL TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏRƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
line-pressure-regulator-connectıon-from-top
KABEL TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (CONNECTION FROM TOP)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
lıne-pressure-regulators-connectıon-from-back
KABEL TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (CONNECTION FROM BACK)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
lıne-pressure-regulators-with-valve-chromıum-plating-laboratory-type
KABEL TƏZYİQ TƏNZİMLƏYİCİLƏR (KLAPAN İLƏ, XROM ÖRTÜKLÜ, LABOROTORİYA TİP)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
line-groups-connection-with-nut
KABEL QRUPLARI (ÜSTDƏN BAŞLIQ İLƏ)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-pressure-line-groups-0-50-bar
YÜKSƏK TƏZYİQ KABEL QRUPLARI (0-50 bar)ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-flow-flashback-arrestors-for-line
YÜKSƏK TƏZYİQ AXINI GERİ DÖNÜŞ TRAFEKTORU KABEL ÜÇÜNƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
safety-valves-for-line
AXIN ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK KLAPANLARIƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
sediment-trap-for-line
AXIN ÜÇÜN ÇÖKÜNTÜ TUTUCULARƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
manifold-systems
MANIFOLD SİSTEMLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-pressure-flex-hoses
YÜKSƏK TƏZYİQLİ GENİŞLƏNƏN ŞLANQLARƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
high-pressure-black-hoses
YÜKSƏK TƏZYİQ QARA ŞLANQLARƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
line-groups
KABEL QRUPLARIƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
cylinder-valves
SİLİNDİR KLAPANƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
nıpples-and-reductıons
BORU UCLARI VƏ AZALMALARƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
hoses-spare-parts-accessorıes
ŞLANQLAR - EHTİYAT HİSSƏLƏR - AKSESUARLARƏTRAFLI MƏLUMAT