Özəkli Qaynaq Məftili - FC TIG-B2 / GEKA - Gedik Qaynaq

Özəkli Qaynaq Məftili - FC TIG-B2

FC TIG-B2 resim
GEKA
Marka: GEKA
Model: Özəkli Qaynaq Məftili - FC TIG-B2