Əsası Titan olan ərintili qaynaq məftilləri - Gedik Qaynaq

Əsası Titan olan ərintili qaynaq məftilləri

GEKATEC
Ti SG

( ER Ti 2 )ƏTRAFLI MƏLUMAT