Mis ərintili qazaltı qaynaq məftilləri və çubuqları - Gedik Qaynaq

Mis ərintili qazaltı qaynaq məftilləri və çubuqları

GEKA
R1 RESİM
R1

( ERCuSi-A )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
R1 L RESİM
R1 L

( ER Cu )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
R4 L RESİM
R4 L

( ~ER CuSn - A )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
R4 A RESİM
R4 A

( ER CuAl - A2 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
R4 AL RESİM
R4 AL

( CuAl-A1 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
R4 M RESİM
R4 M

( ER CuMnNiAl )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
CuNi SG RESİM
CuNi SG

( ER CuNi )ƏTRAFLI MƏLUMAT