Sərt dolğulu qazaltı qaynaq məftilləri və çubuqları - Gedik Qaynaq

Sərt dolğulu qazaltı qaynaq məftilləri və çubuqları

GEKATEC
250 G RESİM
Sərt Doldurulma Qaynaq Məftili - 250 G

( MSG 1-GZ-250 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
350 G RESİM
Paslanmayan Polad Qazaltı Qaynaq Məftili - 350 G

( MSG 5-GZ-350 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
500 G RESİM
500 G

( MSG/WSG 2-GZ-50 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
600 G RESİM
600 G

( MSG 6 GZ-60 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
TOOL 40 SG RESİM
TOOL 40 SG

( MSG3-GZ-40-PT/WSG3-GZ-40-PT )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
GEKATEC TOOL 45 SG RESİM
TOOL 45 SG

( MSG3-GZ-50-ST/WSG3-GZ-50-ST )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
GEKATEC TOOL 55 SG RESİM
TOOL 55 SG

( MSG3-GZ-55-T/WSG3-GZ-55-T )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
TOOL 58 SG RESİM
TOOL 58 SG

( MSG/WSG 3-GZ-60-T )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
TOOL 60 SG RESİM
TOOL 60 SG

( WSG 4-60-S )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
TOOL 55 FC TIG RESİM
TOOL 55 FC TIG

( TIG 6-GF-55-T )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
TOOL 60 FC TIG RESİM
TOOL 60 FC TIG

( TIG 3-GF-60-T )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
COBALT 6 TIG RESİM
COBALT 6 TIG

( ER CoCr-A )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKATEC
COBALT 12 TIG RESİM
COBALT 12 TIG

( ER CoCr-B )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
COBALT 1 TIG Resim
KOBALT 1 TIG

( AWSN521 )ƏTRAFLI MƏLUMAT