Sualtı Qövs qaynaq məftilləri - Gedik Qaynaq

Sualtı Qövs qaynaq məftilləri

GEKA
S1 resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S1

( EL 12 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S2Si resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S2Si

( EM12K )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S2Mo resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S2Mo

( EA 2 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S2MoTiB resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S2MoTiB

( EA 2 TiB )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S3Si resim
S3Si

( EH 12K )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S3Mo TiB resim
S3Mo TiB

( EA 2 TIB(mod.) )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S3 NiMo 1 resim
S3 NiMo 1

( E F3 )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S3 NiCrMo 2.5 resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S2 NiCrMo 2.5

( EM 4(mod.) )ƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
S 2 resim
Sualtı Qaynaq Məftili - S2 GEKAƏTRAFLI MƏLUMAT