Gedik Döküm - Gedik

CİHAZLAR

Tahribatlı Muayene
  • Kimyasal Analiz (Hitachi Foundry Master Expert)
  • Instron 60kN Çekme Cihazı
  • Çentik darbe cihazı
  • Seyyar sertlik ölçüm cihazı
  • BMS sertlik ölçüm cihazı
Tahribatsız Muayene
  • Ultrason
  • Manyetik Parçacık
  • Sıvı Penetrant