Kaynak Öncesi Elektrotların ve Tozaltı Kaynak Tozlarının Kurutulması - Gedik Kaynak

Kaynak Öncesi Elektrotların ve Tozaltı Kaynak Tozlarının Kurutulması

Tüm kaynak elektrotlarının örtüleri ve tozaltı kaynağında kullanılan kaynak tozları neme karşı oldukça hassastır. Bu nedenle kaynak öncesi elektrodların ve tozaltı kaynak tozlarının doğru kurutulması kritik önem taşır. Doğru kurutma ile kaynak hatalarının önüne geçebilir, kaynak kalitesini artırabilirsiniz.

Tüm kaynak elektrotlarının örtülerinin ve tozaltı kaynağında kullanılan kaynak tozlarının neme karşı oldukça hassas oldukları bilinir. Kaynak sarf malzemelerinde hapsolan nem, kaynak dikişinde çatlak ve gözenek oluşumuna sebebiyet verir. Vakum paket içerisinde sipariş edilmeyen sarf malzemelerin kullanılmadan önce kurutulması önemlidir.

Selülozik karakterli elektrotlar hariç, özellikle bazik karakterli ve paslanmaz elektrotların üretici firmanın önerileri dikkate alınarak kurutulması, kaynak hatalarının önüne geçeceği gibi yanışı da stabil hale getirerek kaynak kalitesini direkt olarak etkilemektedir.

Kaynak Elektrodu Nasıl Kurutulur?

Bazik karakterli GeKa Kaynak Elektrotları kullanılmadan önce 300°C-350°C ’ de 2 saat kurutulmalıdır. Önerilen sıcaklığın üzerinde yapılan kurutma işlemleri elektrot örtüsünün gevrekleşip kırılganlaşmasına neden olur. Bu durum ark karakteristiğini direkt olarak olumsuz etkileyeceği gibi kaynak esnasında örtünün dökülmesine de neden olabilir. Dolayısıyla önerilen kurutma sıcaklığı ve süresine uyulması önemlidir.

GeKa Paslanmaz Kaynak Elektrotlarında ise bu parametreler, örtü karakteristiğinin rutil ya da bazik olmasına göre değişkenlik gösterir. Rutil karakterli paslanmaz elektrotlar için 120-200°C’ de 2 saat kurutma önerilirken bazik karakterli paslanmaz elektrotlar için kullanım öncesi 300°C-350°C’ de 2 saat kurutma işlemi yapılması gerekir.

Elektrot Kurutma Fırını Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Elektrot kurutma fırını seçerken ilk dikkat edilmesi gereken nokta amacın yeniden kurutma mı yoksa elektrotların tekrar nem almaması için muhafaza edilip kaynak yapılacak noktaya taşınması mı olduğudur. Termos tipi kurutma fırınlarındaki amaç önceden kurutulan elektrotların belirli sıcaklıkta muhafaza edilerek üretim sahasında taşınması iken, üreticinin özellikle bazik ve paslanmaz elektrotlardaki tavsiye ettiği yeniden kurutma sıcaklığında kullanım öncesi kurutma işlemi yapılması ise dijital termostatlı kurutma fırınları tercih edilmelidir. Termos tipi kurutma fırınları olsun, dijital termostatlı kurutma fırınları olsun seçimde dikkat edilmesi gereken diğer husus ise fırınların ürün alma kapasiteleridir.

GeKa Dijital Termostatlı Kurutma Fırınları, GKF-10,GKF-20,GKF-30,GKF-50 modelleri ile elektrot kurutma prosesi için çözüm sunmaktadır. GKF’den sonra gelen rakam toplam elektrot kurutma kapasitesini ifade eder. Örneğin GKF-20 20 paketlik elektrot kapasitesine sahiptir. 
400°C sıcaklık değerine çıkabilen dijital termostatlı tip kurutma fırınları ile elektrotlar istenilen sıcaklıkta kurutulup daha sonra sıcaklık 130°C’ ye düşürülerek kullanım öncesi dinledirilebilmektedir.

Kurutulan elektrotların taşınması ve muhafaza edilmesi için tasarlanmış GeKa Termos tipi kurutma fırınları ise daha çok şantiye, tersane gibi üretim alanlarının büyük olduğu, sarf malzemelerin taşınmasının kaçınılmaz olduğu iş sahalarında tercih edilmektedir. Kurutulmuş olan elektrotların kullanım öncesi tekrar nem almasının önüne geçilmesi için genellikle 130 °C seviyesinde tutulması için kullanılan bu tip kurutma fırınlarının taşınmaları da kolaydır.

GeKa GKF-T, GKF-1, GKF-1A, GKF-R, GKF-2Y, GKF-4Y Termos Tipi Kurutma Fırınları farklı kapasite ve ısıtma dereceleri ile elektrotların taşınma ve muhafaza süreçlerinde tercih edilmektedir.

Tozaltı Kaynak Tozlarının Kurutulması

Aglomere tip kaynak tozlarının tıpkı kaynak elektrotlarında olduğu gibi kaynak öncesi neminin atılması için kurutma işlemine tabi tutulması gerekmektedir.
GeKa tozaltı kaynak tozlarının kullanım öncesi 300°C-350°C’ de 2 saat kurutulması önerilir. Bazı spesifik ürünlerin kurutma dereceleri değişkenlik gösterebileceğinden, ilgili teknik dökümanların ve ürün sayfalarının incelenmesi doğru olacaktır.

Kurutulan tozlar kaynak işlemine kadar 100°C-150°C sıcaklık aralığında tutularak tekrar nemlenmesine karşı korunmalıdır.

Tozaltı Kaynak Tozu Kurutma Fırını Alırken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Tozaltı kaynak tozu kurutma fırınlarının seçiminde üretim sahasında kullanılan tozun hacmi, sıklığı gibi parametreler öne çıkar. Fırın kapasitesi seçilirken kullanıcının toz tüketim kapasitesi önemlidir

GeKa GKTSD Termostatlı Şoklama ve Dinlendirme Fırınları tozaltı tozlarının şoklanması ve sonrasında dinlendirilmeleri için pratik kullanıma sahiptir. Tozların yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve sonrasında dinlendirilmesi işlemini 2 ayrı bölmede birbirinden bağımsız olarak yapılmasına imkan sağlaması üretimde zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

GeKa GKTSD-50 kg+50 kg, GKTSD-125 kg+125 kg, GKTSD-250 kg+250 kg, GKTSD-350 kg+350 kg modelleri farklı hacimlerdeki bölme seçenekleri ile tozların kurutulması işleminde tercih edilmektedir.
 

31.03.2023