S1 SABİT TİPLİ TƏK ƏYRİLİ SOVURMA QOLU VƏ FİLTR / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

S1 SABİT TİPLİ TƏK ƏYRİLİ SOVURMA QOLU VƏ FİLTR

S1 FIXED TYPE SINGLE FLEXIBLE SUCTION ARM AND FILTER
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: S1 SABİT TİPLİ TƏK ƏYRİLİ SOVURMA QOLU VƏ FİLTR