Örtülü Elektrotların EN ISO 2560-A Standartlarına Göre Gösterilişi - Gedik Kaynak

Örtülü Elektrotların EN ISO 2560-A Standartlarına Göre Gösterilişi

Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynakları için kullanılan örtülü elektrotların sınıflandırılmasını tanımlayan EN ISO 2560-A standartının, nasıl okuması gerektiğinin, sembollerin neyi ifade ettiklerinin bilinmesinin doğru elektrot seçiminde önemi büyüktür. Standartın doğru okunması, kullanıcıların muadil ürün araştırmasında ya da kaynak edilecek malzemenin türü ve kaynak şartlarına göre doğru ürüne yönlenmeleri konusunda faydalı olacaktır. 

Standartı, tüm tabloları detaylı bir şekilde örneklemek amacıyla, düşük alaşımlı, yüksek dayanımlı olan GeKa TEMPO B 60 elektrotuyla açıklayacağız. 

E4661NiB42H5
Tablo 1Tablo 2Tablo 3Tablo 4Tablo 5Tablo 6Tablo 7 

Standartta kaynak elektrotları yukarıdaki örnek üründe olduğu gibi belirli harf ve sayılar ile tanımlanır. İlgili sembollerin altında yazan tablo numaraları ile sırası ile sembollerin ne anlama geldiklerini aşağıda detaylı olarak açıklarsak; 

Tablo 1

Üretim/Ürün
EElektrik Ark Kaynağı

E kaynak yöntemini yani Elektrik Ark Kaynağını ifade eder.

Tablo 2

Akma, Çekme Dayanımı ve Uzama

İşaretiMin. ReL
(N/mm²)
Rm
(N/mm²)
A
(%)
35355440-57022
38380470-60020
42420500-64020
46460530-68020
50500560-72018

Tablo 2’deki 46 rakamı ürünün minimum akma dayanımını ifade eder. Tablo incelendiğinde ürünün 460 N/mm2 akma dayanımına sahip olduğu, çekme dayanımının 530-680 N/mm2 değerleri arasında, ve uzama değerinin % 20 olduğu anlaşılır.

Tablo 3

Kaynak Metalinin Çentik Darbe Dayanımı İşareti (min. 47 J)

İşaretiSıcaklık ºC
ZGerekli Değil
A+20
O0
2-20
3-30
4-40
5-50
6-60

Tablo 3, ürünün çentik darbe testinde minimum 47 Joule darbe dayanımını hangi sıcaklıklarda karşıladığını ifade eder. Burada ürünün -60 C° sıcaklıkta minimum 47 Joule darbe dayanımına sahip olduğu ifade edilmektedir. Ürün düşük sıcaklıklarda dahi tokluğunu korumaktadır.

Tablo 4

Alaşım

Sembolü

Kimyasal Bileşim %¹
MnNiMoCrVNbCu
Sembolsüz2,0--0,20,050,050,3
Mo1,4-0,3-0,60,20,050,050,3
MnMo1,4-2,0-0,3-0,60,20,050,050,3
1 Ni1,40,6-1,2-0,20,050,050,3
2 Ni1,41,8-2,6-0,20,050,050,3
3 Ni1,42,6-3,8-0,20,050,050,3
Mn1Ni1,4-2,00,6-1,2-0,20,050,050,3
1 NiMo1,40,6-1,20,3-0,60,20,050,050,3
ZÜzerinde anlaşmaya varılmış diğer herhangi bir işlem
¹) Çizelgedeki tek değerler en çok değerleri ifade eder.

Tablo 4 ürünün kimyasal bileşimini ifade etmektedir. Yukarıdaki tabloda 1 Ni ile tanımlanan ifadenin kimyasal bileşimindeki elementlerin % değerleri görülebilir. Çizelgede aralık olarak belirtilmemiş, tek rakam ile belirtilmiş değerler maksimum değerleri ifade eder.

Tablo 5

SembolKarakteristik
AAsit Örtü
CSelülozik Örtü
RRutil Örtü
RRRutil Kalın Örtü
RCRutil Selülozik Örtü
RARutil Asit Örtü
RBRutil Bazik Örtü
BBazik Örtü

Tablo 5’teki harfler elektrotun örtü karakterini açıklar. Tempo B 60 bazik karakterli bir elektrot olduğu için burada “B” harfi ile ifade edilir. Asit, selülozik, bazik örtülü elektrotların yanında, örtü karakterlerinin avantajlarından yararlanmak amacıyla karma örtülü elektrotlar da üretillir. Tabloda RC ile ifade edilen Rutil Selülozik örtülü ürüne örnek olarak verebileceğimiz   Geka LOTUS elektrotu, örtüsündeki rutil karakteri ile örtü esnekliği ve kullanım kolaylığı sağlarken , selülozik örtü karakteri ile derin nüfuziyetli kaynak dikişleri oluşturabilmektedir.

Tablo 6

SembolAnma elektrot verimi %Akım tipi

1

2

≤105
≤105
a.a. + d.a.
d.a.

3

4

>105 ancak ≤ 125
>105 ancak ≤ 125
a.a. + d.a.
d.a.

5

6

>125 ancak ≤ 160
>125 ancak ≤ 160
a.a. + d.a.
d.a.

7

8

>160
>160
a.a. + d.a.
d.a.
a) İşletilebilirliği göstermek için alternatif akım deneyleri 65 V’tan yüksek olmayan yüksüz bir gerilimle yapılmalıdır.
b)  a.a.= Alternatif akım, d.a.= doğru akım

Tablo 6’da ürün ile ilgili iki nokta ifade edilmektedir. İlk sütunda % cinsten anma elektrot veriminin ˃105 ancak ≤ 125 ifadesi ile,  minimum %125 olduğu %105’ten ise büyük olduğunu ifade edilmektedir. Elektrot verimi elektrotun çekirdek telinin ağırlığına istinaden kaynaktan sonra erimiş metalin ağırlığı karşılaştırılarak tanımlanır. Örneğin %120 elektrot verimi ifadesi ile,  elektrotun eridikten sonra oluşturduğu kaynak metalinin ağırlığının , elektrotun çekirdek telinin ağırlığından %20 daha fazla olduğu anlaşılır.

Bu tablodaki ikinci sütun ise elektrot kullanılırken seçilecek akım tipini ifade etmektedir. Tabloda da görülebileceği üzere TEMPO B 60 “d.a” ifadesi ile doğru akımda kullanılan bir elektrottur. Tabloda diğer sembollerin karşılarında yazan  “a.a” ifadesi ise alternatif akımı ifade etmektedir.

Tablo 7

Kaynak Pozisyonu İşareti

1PA; PB; PC; PD; PE; PF; PG
2PA; PB; PC; PD; PE; PF;
3PA; PB
4PA
5PA; PB; PG

Tablo 7 elektrotun kullanılabileceği kaynak pozisyonları ile ilgili bilgi verir. Tabloda da görülebileceği gibi elektrot ile sadece PG ( yukarıdan aşağıya) kaynak pozisyonunda kaynak  yapılması uygun gözükmemektedir. Bunun dışında tüm pozisyonlarda kaynak yapılabilir.

Tablolara ek olarak en üstte standartlar ifadesinde en sonda yazan H5 ifadesi, kaynak metali içerisindeki hidrojen miktarının 100 gramda 5 ml olduğunu ifade eder. Kaynak metali içerisindeki hidrojen miktarının düşük olması kaynak edilen malzemenin çatlama dayanımının yüksek olmasına olumlu yönde etki eder.

Kaynak Metalindeki Hidrojen Miktarı İçin İşaretleme
İşaretml/100g 
H 55
H 1010
H 1515

 

 

 

03.04.2023