Sert Dolgu Kaynak Teli - 250 G / GEKATEC - Gedik Kaynak

Sert Dolgu Kaynak Teli - 250 G

250 G RESİM
GEKATEC
Marka: GEKATEC
Model: Sert Dolgu Kaynak Teli - 250 G