GKTF ALTDAN TÜSTÜ ÇƏKƏN MOTORLU VƏ FİLTRLİ MASA / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

GKTF ALTDAN TÜSTÜ ÇƏKƏN MOTORLU VƏ FİLTRLİ MASA

gktf-mobile-downdraft-fume-extractor-table-for-welding
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: GKTF ALTDAN TÜSTÜ ÇƏKƏN MOTORLU VƏ FİLTRLİ MASA