Gedik Holding - Yönetim Kurulu

Kaynak Yönetim Kurulu

Hülya
GEDİK

Yönetim Kurulu Başkanı

Cezmi
KURTULUŞ

Mali İşlerden Sorumlu Bşk. Yrd.

Erkan
AKTEN

Finanstan Sorumlu Bşk. Yrd.

Ahmet
SEVÜK

Operasyondan Sorumlu Bşk. Yrd.

Ümmühan
YORULMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut
KARACA

Yönetim Kurulu Üyesi

Nursen
DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak
ERGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat
YAKAR

Yönetim Kurulu Üyesi