KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN - TƏBİİ QAZ) / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN - TƏBİİ QAZ)

cuttıng-nozzles-oxygen-natural-gas
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN - TƏBİİ QAZ)