SƏNAYE TİP KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ) / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

SƏNAYE TİP KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ)

ındustry-type-cuttıng-nozzles-oxygen-natural-gas
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: SƏNAYE TİP KƏSMƏ UCLUQLARI (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ)