TƏBİİ QAZ BAŞLIQLI MƏŞƏL SETİ (HAVA ƏLAVƏLİ) / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

TƏBİİ QAZ BAŞLIQLI MƏŞƏL SETİ (HAVA ƏLAVƏLİ)

natural-gas-heatıng-torch-set-aır-supply
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: TƏBİİ QAZ BAŞLIQLI MƏŞƏL SETİ (HAVA ƏLAVƏLİ)