SƏNAYE TİP ÜÇ HİSSƏLİ KƏSMƏ MƏŞƏLLƏRİ (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ) / GEKAMAC - Gedik Qaynaq

SƏNAYE TİP ÜÇ HİSSƏLİ KƏSMƏ MƏŞƏLLƏRİ (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ)

ındustry-type-three-pıpes-cutıng-torches-oxygen-natural-gas
GEKAMAC
Marka: GEKAMAC
Model: SƏNAYE TİP ÜÇ HİSSƏLİ KƏSMƏ MƏŞƏLLƏRİ (OKSİGEN -TƏBİİ QAZ)